Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

23/10/2017