Σημασιολογικη Αναπαρασταση σε Βιοιατρικα Δεδομενα

Κωδικός ΜΒ09
Όνομα Σημασιολογική Αναπαράσταση σε Βιοϊατρικά Δεδομένα
Εξάμηνο Α΄
Περιγραφή Πως επιτυγχάνουμε αναπαράσταση γνώσης; Τι είναι χρήσιμο να γνωρίζει ένας ερευνητής της βιοϊατρικής επιστήμης ο οποίος επιθυμεί να αναπαραστήσει τα δεδομένα του με σημασιολογικό τρόπο; Ποια η σχέση μεταξύ σημασιολογίας και δεδομένων σε βιοϊατρική πληροφορία; Ποιος ο ρόλος των Οντολογιών και πως αυτές κατασκευάζονται; Πως «μοιράζεται» η σημασιολογικά ορισμένη γνώση στην κοινότητα της βιοϊατρικής/βιοπληροφορικής;   Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν στο μάθημα αυτό. Ο στόχος είναι να διερευνηθούν τα ερωτήματα αυτά τόσο σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, καθώς και να αναδειχθούν οι τεχνολογίες και τα απαραίτητα πρωτόκολλα με τα οποία επιτυγχάνεται η σημασιολογική αναπαράσταση σε βιοϊατρικά δεδομένα.   Πιο συγκεκριμένα θα διερευνηθεί: Η επιρροή των υπαρχόντων τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού και των τεχνολογιών που τον διέπουν (semantic web stack: XML, RDF, RDF Schema, OWL).Το πλαίσιο επίτευξης σημασιολογικών ερωτημάτων σε γνωσιακές βάσεις με βιοϊατρικά δεδομένα (π.χ. μέσω SPARQL).Ο διαχωρισμός μεταξύ ρητής και τεκμαιρόμενης γνώσης (explicit vs. inferred knowledge).Η εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση γνώσης από έγκυρες γνωσιακές βάσεις και οντολογίες (π.χ. Gene Ontology).Η κατασκευή οντολογικών σχημάτων για εφαρμογές βιοπληροφορικής / βιοϊατρικής.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Journal of Biomedical Semantics, http://www.jbiomedsem.com,
BMC Bioinformatics, Biomedical Ontologies, http://www.biomedcentral.com/bmcbioinformatics/series/BIOONT
The Gene Ontology Consortium, http://geneontology.org/
http://www.w3.org/wiki/Semantic_Bioinformatics
http://www.w3.org/wiki/SemanticWebTools  
Τρόπος Αξιολόγησης Μέσω ανάλυσης υπάρχουσας βιβλιογραφίας και καλών πρακτικών στο χώρο της σημασιολογικής αναπαράστασης σε βιοϊατρικά Δεδομένα, καθώς και ανάθεσης/υλοποίησης τμηματικών εργασιών και Project.  
Συντονιστής -Διδάσκοντας Ιωάννης Αναγνωστόπουλος (email: janag@dib.uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort