Μηχανες Αναζητησης

Κωδικός ΜΠ13
Όνομα Μηχανές Αναζήτησης
Εξάμηνο Α΄
Περιγραφή Το μάθημα των Μηχανών Αναζήτησης αφορά στη μελέτη ενός συνόλου τεχνολογιών που υιοθετούνται για την ανάκτηση πληροφοριών και την αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Ο ερευνητικός τομέας της ανάκτησης της πληροφορίας μελετά την αναπαράσταση, αποθήκευση, οργάνωση και την πρόσβαση σε αντικείμενα πληροφορίας. Ο κύριος στόχος είναι να ανακτήσουμε την πληροφορία που θα είναι χρήσιμη ή θα ταιριάζει με τα αιτήματα των χρηστών. Αρχικά, προχωρούμε σε μια εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο και παρουσιάζουμε τις αρχές που το διέπουν. Συζητούμε τα βασικά μοντέλα ανάκτησης της πληροφορίας που υιοθετούνται ώστε να παραχθούν απαντήσεις στα ερωτήματα των χρηστών καθώς και τις μεθοδολογίες για τη δημιουργία και τη διατήρηση των απαιτούμενων ευρετηρίων για τα διαθέσιμα έγγραφα. Ένα σύνολο μεθοδολογιών έχουν προταθεί για το ‘ταίριασμα’ των διαθέσιμων δεδομένων με τα ερωτήματα των χρηστών. Επιπρόσθετα, η Διαδικτυακή αναζήτηση παρουσιάζει προβλήματα και προκλήσεις που διαφέρουν από τα υπόλοιπα ερευνητικά πεδία. Αυτές οι προκλήσεις συζητούνται και αναλύονται στα πλαίσια του μαθήματος. Εστιάζουμε στη γενική αρχιτεκτονική των μηχανών αναζήτησης παρουσιάζοντας τους crawlers με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικότητές τους. Η ανάλυση συνδέσμων είναι το επόμενο τμήμα του μαθήματος όπου και συζητούνται οι τεχνικές για τη δημιουργία των ερευτηρίων που αφορούν στα Διαδικτυακά δεδομένα. Επίσης, περιγράφουμε τις τεχνολογίες δημοσίευσης των δεδομένων στο Διαδίκτυο και παρουσιάζουμε το πως αυτά προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τις μηχανές αναζήτησης. Τέλος, παρουσιάζουμε τις απαιτήσεις και τις τεχνικές για την ανάκτηση πολυμεσικής πληροφορίας καθώς και τις προκλήσεις της Διαδικτυακής κινητής αναζήτησης.
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Ceri, S., Bozzon, A., Brambilla, M., Della Valle, E., Fraternali, P., Quarteroni. S., ‘Web Information Retrieval’, Spinger, 2013
Manning, C., Raghavan, P., Schutze, H., ‘An Introduction to Information Retrieval’, Cambridge University Press, 2009.
Zhai, C., Massung, S., ‘Text Data Management and Analysis’, ACM, 2016.
Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτή Εξέταση – Ομαδική Εργασία
Συντονιστής- Διδάσκοντας Δρ. Κολομβάτσος Κωνσταντίνος  (email: kostasks@di.uoa.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort