Πληροφοριακα Συστηματα Βασεων Βιολογικων και Ιατρικων Δεδομενων

Κωδικός ΜΒ01
Όνομα Πληροφοριακά Συστήματα Βάσεων Βιολογικών και Ιατρικών Δεδομένων
Εξάμηνο Β
Περιγραφή Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα και στα συστήματα βάσεων δεδομένων. Αρχιτεκτονικές και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων βάσεων δεδομένων. Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Η γλώσσα SQL. Επεξεργασία και βελτιστοποίηση SQL επερωτήσεων. Τεχνικές ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικότητας στις βάσεις δεδομένων. Τύποι δεδομένων στη βιοπληροφορική.  Βιολογικές και ιατρικές βάσεις δεδομένων.  Βάσεις δεδομένων βιβλιογραφίας, ακολουθιών πρωτεϊνών και DNA, δομών, διπλωμάτων και οικογενειών, βάσεις δεδομένων γονιδιακής έκφρασης, άλλες εξειδικευμένες μορφές βάσεων δεδομένων. Παραδείγματα βάσεων βιοϊατρικών δεδομένων. Προηγμένα θέματα και εφαρμογές.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία *  Elmasri, R., & Navathe, S. (2015). Fundamentals of database systems. Addison-Wesley Publishing Company.
*  Revesz, P. (2009). Introduction to databases: from biological to spatio-temporal. Springer Science & Business Media.
* Collen, M. F. (2011). Computer medical databases: the first six decades (1950–2010). Springer Science & Business Media.
* Wong, S. T. (Ed.). (2012). Medical image databases (Vol. 465). Springer Science & Business Media.
* Bishop, M. J. (1999). Genetic databases. Academic Press.
*  Wiederhold, G. (1981). Databases in Health Care. In Databases for Health Care (pp. 1-16). Springer, Berlin, Heidelberg.
Τρόπος Αξιολόγησης Μικτός (εργασίες και γραπτές εξετάσεις)
Συντονιστής Θεόδωρος Τζουραμάνης (email:ttzouram@uth.gr)
Διδάσκοντες Θεόδωρος Τζουραμάνης, Γεώργιος Σπαθούλας

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort