ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ