ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ – ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23-10-18