ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ