ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ – ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ