ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Σίτιση Φοιτητών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 387/1983 (ΦΕΚ 141/1983, τ. Α΄) παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν σίτιση με βάση την ατομική και την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση και με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.

Το συσσίτιο παρέχεται στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου στους φοιτητές που έχουν προμηθευτεί την Ειδική Ταυτότητα Σίτισης όλες τις μέρες της εβδομάδας από 1ης Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι της 30ης Ιουνίου του επόμενου και διακόπτεται μόνον κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί να αρχίσει νωρίτερα ή να παραταθεί η λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου θα πρέπει να υπάρχει σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου.

Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.uth.gr/students/student-welfare/sitisi

Φοιτητικό Εισιτήριο

Το φοιτητικό εισιτήριο (πάσο) χορηγείται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτηση τούς δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά το ήμισυ.

Η έκπτωση που παρέχεται στους φοιτητές είναι (Υπ. Πράξη 99/22-08-90) :
  • Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα, καθώς και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
  • Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του Τμήματος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, καθώς και στις υπεραστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
  • Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 25%.
  • Στις ομαδικές (τουλάχιστο 15 άτομα) μετακινήσεις με την Ολυμπιακή Αεροπορία στο εσωτερικό 25% επί του συνολικού ναύλου.

Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.uth.gr/students/student-welfare/paso