Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

02/03/2015

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 16Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.