Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.

12/02/2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το Δ.Π.Μ.Σ. έως τις 24 Φεβρουαρίου 2015