Στατιστικες Μεθοδοι

Κωδικός MB17
Όνομα Στατιστικές Μέθοδοι
Εξάμηνο Α
Περιγραφή Βασικές μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής. Μέτρα κεντρικής τάσης, θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας, κύρτωσης. Γραφήματα για ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές. Επαγωγική Στατιστική Συμπερασματολογία. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, για τη σύγκριση μέσων τιμών δύο πληθυσμών. Έλεγχος ανεξαρτησίας, Διωνυμικός έλεγχος. Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης, Ανάλυση Διακύμανσης, Λογιστική Παλινδρόμηση, Παραγοντική Ανάλυση, Αξιοπιστία και στάθμιση ερωτηματολογίου.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη χρήση του SPSS της ΙΒΜ, Andy Field
Βιοστατιστική, Σταυρινός Βασίλης Γ., Παναγιωτάκος Δημοσθένης Β.  
Τρόπος Αξιολόγησης Ατομική γραπτή εργασία (30%)
Τελική γραπτή εξέταση (70%)
ΣυντονιστήςΔιδάσκοντας Ιωάννης Σ. Τριανταφύλλου (email: itriantafyllou@uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort