Διδακτικη της Πληροφορικης και των Φυσικων Επιστημων

Κωδικός ΤΠΕ 14
Όνομα Διδακτική της Πληροφορικής και των Φυσικών  Επιστημών
Εξάμηνο Α΄
Περιγραφή Κύκλος της μάθησης. Διδακτική μετάθεση. Εννοιολογική αλλαγή. Διδακτικό τρίγωνο. Νοητικά πρότυπα. Γνωστική σύγκρουση. Οικοδομητισμός και εποικοδομητισμός (προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και όπου ο μαθητής εποικοδομεί τη γνώση). Διδακτικές μέθοδοι. Οργάνωση μαθήματος. Προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκπαιδευτικές τεχνικές. Παιδαγωγικός σχεδιασμός της διδασκαλίας. Η συμβολή του εκπαιδευτικού. Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο. Τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια. Βασικές έννοιες Διδακτικής. Θεωρίες της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Ο χαρακτήρας και οι ιδιαιτερότητες των φυσικών επιστημών. Αρχές διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Οι φυσικές επιστήμες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ερμηνεία των δυσκολιών και των λανθασμένων προσεγγίσεων συναρτήσει των διδακτικών συνθηκών και των επιστημολογικών εμποδίων της επιστημονικής εξέλιξης. Γένεση, διαμόρφωση και εξέλιξη επιστημονικών ερωτημάτων, μεθόδων παρατήρησης και μέτρησης πειραματικής ή νοητικής διερεύνησης, απόδειξης, τεκμηρίωσης και κριτικής αποδοχής εικασιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Αλεξανδρής Ν. Α., Μπελεσιώτης Β. Σ. και Φούντας Ε. Χ. (2011). Διδακτική πληροφορικής & εφαρμογές, Εκδ. Βαρβαρήγου
Αλεξανδρής Ν. Α., Μπελεσιώτης Β. Σ. και Φούντας Ε. Χ. (2011). Εισαγωγή στη διδακτική πληροφορικής, Εκδ. Βαρβαρήγου
Αλέξανδρος Αλπάς, Νίκος Δαπόντες, Στυλιανός Ιωάννου, Ιάκωβος Μαστρογιάννης, Νίκος Τζιμόπουλος και Σπύρος Τσοβόλας (2003). Ο δάσκαλος δημιουργός, Εκδ. Καστανιώτη
Ανθούλιας Τάσος (1989). Πληροφορική και εκπαίδευση, Εκδ. Gutenberg
Γρηγοριάδου Μαρία, Γουλή Ε., Γουλή Α., Γόγουλου Α., (επ.) (2009). Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Εκδ. Νέων ΤεχνολογιώνΚόμης Β. (2001). Πληροφορική και εκπαίδευση «Διδακτική της Πληροφορικής», τόμος Α’, Ε.Α.Π.
Κόμης Β. και Μικρόπουλος Αναστ. (2001). Πληροφορική και εκπαίδευση «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», τόμος Β’, Ε.Α.Π.
Κόμης Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών
Κόμης Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής, Εκδ. Κλειδάριθμος
Ζαχάρος Κ. (2007). Οι μαθηματικές έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση και η διδασκαλία τους, Μεταίχμιο, Αθήνα
Ζόγκζα Β. (2009). Θέματα Διδακτικής Βιολογίας, Μεταίχμιο, Αθήνα
Ζόγκζα Β. (2007). Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία. Ιδέες των παιδιών και διδακτικές προσεγγίσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα
Κολιόπουλος Δ. (2006). Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Μεταίχμιο, Αθήνα
Παπανδρέου Μ. & Βελλοπούλου Α. (2000). Μάθηση και δημιουργικότητα – Χρήση και λειτουργία του υπολογιστή (5-8 ετών) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση παιδιών με τη χρήση και τη λειτουργία του υπολογιστή, Ελληνικά Γράμματα
Ραβάνης Κ. (2003). Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής, Β’ έκδοση, Εκδόσεις ΔΙΠΤΥΧΟ, Αθήνα 
Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτή εξέταση με δύο προαιρετικές γραπτές εργασίες
Συντονιστής Διονύσιος Βαβουγυϊός – Βασίλειος Δρακόπουλος (email:dvavou@uth.gr , vdrakop@uth.gr)
Διδάσκοντες Διονύσιος Βαβουγυϊός – Βασίλειος Δρακόπουλος

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort