Διαδραση Ανθρωπου –Υπολογιστη και Δυναμει Περιβαλλοντα Μαθησης

Κωδικός ΤΠΕ06
Όνομα Διάδραση Ανθρώπου –Υπολογιστή και Δυνάμει Περιβάλλοντα Μάθησης
Εξάμηνο Α
Περιγραφή Εισαγωγή στην Διάδραση Ανθρώπου και Υπολογιστή (Δ.Α.Υ.), ορισμοί, ιστορική επισκόπηση, τεχνικές διάδρασης, ευχρηστία εφαρμογών. Γνωστικές αναφορές, οπτική αντίληψη, γνωστικά πρότυπα (πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή, πρότυπο διάδρασης χρήστη – συστήματος κατά Norman, κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα), αναπαράσταση γνώσης και νοητικά πρότυπα. Αρχές σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων, οι τρεις κίονες του σχεδιασμού, οδηγίες σχεδιασμού, σχεδιασμός εικονιδίων. Αξιολόγηση σχεδιασμού, κριτήρια επιλογής των τεχνικών αξιολόγησης, ύφη αξιολόγησης (μελέτη εργαστηρίου, μελέτη πεδίου), τεχνικές αξιολόγησης του σχεδιασμού ενός συστήματος (Γνωστική περιδιάβαση, ευρετική αξιολόγηση, αξιολόγηση βασισμένη στην αναθεώρηση, αξιολόγηση βασισμένη στο πρότυπο). Αξιολόγηση υλοποίησης, τεχνικές αξιολόγησης ενός υλοποιημένου συστήματος, εμπειρικές μέθοδοι (πειραματική αξιολόγηση, τεχνικές παρατήρησης, τεχνικές επερώτησης). Η οικογένεια προτύπων Στόχοι-Πράξεις-Μέθοδοι-κανόνες Επιλογής (Σ.Π.Μ.Ε.), αξιολόγηση με βάση το πρότυπο Σ.Π.Μ.Ε., πρότυπα σχετιζόμενα με Σ.Π.Μ.Ε., εφαρμοσμένη ανάλυση Σ.Π.Μ.Ε. στο σχεδιασμό, το πρότυπο στάθμης πληκτρολογήσεων (Π.Σ.Π.), Card, Moran & Newell Σ.Π.Μ.Ε. (CMN Σ.Π.Μ.Ε.), Φυσική Σ.Π.Μ.Ε. Γλώσσα (Φ.Σ.Π.Μ.Ε.Γ.), Γνωστικός Κινητήρας Αντίληψης Σ.Π.Μ.Ε. (Γ.Κ.Α. Σ.Π.Μ.Ε.). Σχεδιασμός στον παγκόσμιο ιστό. Σχεδιασμός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου. Σχεδιασμός για όλους, σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δυνάμει περιβάλλοντα μάθησης (3Δ, συνεργασίας, πολλών χρηστών, δυνάμει κόσμοι, η-μάθηση, Σ.Δ.Μ.).  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd and Russell Beale, Eπικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, 3η Έκδ., Εκδ. Μ. Γκιούρδας, Αθήνα, 2007
Ben Shneiderman, Catherine Pleasant, Maxine Cohen, Steven Jacobs, Niklas Elmqvist, Σχεδίαση διεπαφής χρήστη: Στρατηγικές για αποτελεσματική επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, 6η Έκδ., Εκδ. Τζιόλα, Αθήνα, 2016
Νικ. Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, Εκδ. Δίαυλος, Αθήνα, 2000
Δημοσθ. Ακουμιανάκης, Διεπαφή χρήστη – υπολογιστή: Μία σύγχρονη προσέγγιση, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006
Παν. Κουτσαμπάσης, Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή: Αρχές, μέθοδοι και παραδείγματα, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2011
Σπ. Συρμακέσης, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003
Νικ. Αβούρης, Χρ. Κατσάνος, Νικ. Τσέλιος, Κων. Μουστάκας, Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή, Σ.Ε.Α.Β., Αθήνα, 2015
Παν. Κουτσαμπάσης, Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη, Σ.Ε.Α.Β., Αθήνα, 2015  
Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτή εξέταση με δύο προαιρετικές γραπτές εργασίες
Συντονιστής – Διδάσκοντας Βασίλειος Δρακόπουλος (email: vdrakop@uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort