Συστηματα CAD

Κωδικός ΜΠ07
Όνομα Συστήματα CAD
Εξάμηνο B’
Περιγραφή Τα σύγχρονα VLSI chips είναι σχεδιάσεις μεγάλης πολυπλοκότητας οι οποίες αποτελούνται από πολλαπλά διακριτά τμήματα: δισεκατομμύρια τρανζίστορ, εκατομμύρια λογικών πυλών για την πραγματοποίηση υπολογισμών και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας, μνήμες διαφορετικών τεχνολογιών και ενσωματωμένα προσχεδιασμένα από τρίτους  block (IP blocks) που υλοποιούν συγκεκριμένες συναρτήσεις. Είναι προφανές πως ο χειρονακτικός σχεδιασμός δεν είναι πλέον εφαρμόσιμος σε σχεδιάσεις τόσο μεγάλης πολυπλοκότητας. Η απάντηση στο πρόβλημα του σχεδιασμού είναι η χρήση εργαλείων υποβοηθούμενης σχεδίασης από ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Computer-Aided Design (CAD) Tools). Χρησιμοποιώντας μια αλληλουχία εργαλείων αυτής της κατηγορίας μπορούμε ξεκινώντας από την αφαιρετική περιγραφή ενός κυκλώματος να καταλήξουμε στην τελική σχεδίαση.
Το μάθημα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των βασικών εργαλείων σχεδίασης ASIC συστημάτων. Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκομίσουν μια σφαιρική γνώση της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης μιας σχεδίασης, μέσω της χρήσης μιας σειράς CAD Tools και να αναπτύξουν κατάλληλα εργαλεία υποβοήθησής της.
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Σημειώσεις διαλέξεων
Τρόπος Αξιολόγησης Παρουσίαση project
Συντονιστής –Διδάσκοντας Αντώνιος Δαδαλιάρης (email: dadaliaris@uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort