Συστηματα Γεωγραφικων Πληροφοριών

Κωδικός ΜΠ05
Όνομα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Εξάμηνο Β΄
Περιγραφή Εισαγωγικές έννοιες και βασικές αρχές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τύποι και Χωρική Διάσταση Δεδομένων. Εισαγωγή δεδομένων, Τοπολογία, Θεματικά επίπεδα. Βάσεις δεδομένων. Τεχνικές επεξεργασίας. Ανάλυση, έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Απεικόνιση και Μέθοδοι Χαρτογραφικής Ανάλυσης. Συσχετίσεις Θεματικών Επιπέδων. Σχεδιασμός ΓΣΠ. Παραδείγματα, Ασκήσεις και Εφαρμογές. Ειδικά κεφάλαια. Τύποι λογισμικών.
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Σημειώσεις διδάσκοντα
Τρόπος Αξιολόγησης Ομαδική ανεξάρτητη μελέτη και προφορική παρουσίαση στην αίθουσα 70%
Ενσωματωμένη Εξάσκηση σε λογισμικό  30%
Συντονιστής-Διδάσκοντας Δωρόθεος Ευάγγελος Αγγέλης (email:dangelis@cs.uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort