Οπτικα Δικτυα

Κωδικός ΜΠ23
Όνομα Οπτικά Δίκτυα
Εξάμηνο Β΄
Περιγραφή Ιστορική εξέλιξη των οπτικών επικοινωνιών. Η οπτική ίνα ως μέσο μετάδοσης. Είδη οπτικών ινών. Γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές ίνες. Οπτικές διατάξεις. Οπτικοί πομποί, οπτικοί ενισχυτές, οπτικά φίλτρα. Σχεδίαση οπτικών ζεύξεων. Οπτικά δίκτυα. Τοπολογίες οπτικών δικτύων. Πολυπλεξία μήκους κύματος (WDM).  Πολλαπλή πρόσβαση  και δρομολόγηση στα δίκτυα WDM. Μητροπολιτικά οπτικά δίκτυα. Οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Ασύρματα οπτικά δίκτυα.
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία 1.Govind P. Agrawal: «Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες», Εκδόσεις Τζιόλα, 2011
2.Paul E. Green: «Δίκτυα Οπτικών Ινών», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1994
3.Jhurgen H. Franz and Virander K. Jain: «Optical Communications Components and Systems», CRC Press
Τρόπος Αξιολόγησης Εργασία, Τελική γραπτή εξέταση
Συντονιστής-Διδάσκοντας Περιστέρα  Μπαζιάνα (email: baziana@central.ntua.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort