Ειδικα Θεματα Δικτυων Κινητων Επικοινωνιων

Κωδικός ΜΠ20
Όνομα  Ειδικά Θέματα Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών
Εξάμηνο
Περιγραφή Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε θέματα διαστασιοποίησης, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών. Επιχειρείται μια συγκριτική καταγραφή της εξέλιξης των υπηρεσιών και της αρχιτεκτονικής των Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών. Εξετάζονται δίκτυα κινητών επικοινωνιών 2ης, 3ης και 4ης Γενιάς. Εισάγονται οι βασικές έννοιες και λειτουργίες των δικτύων και αναλύονται θέματα ραδιοδιάδοσης στο ασύρματο περιβάλλον. Εξετάζονται θέματα διαστασιοποίησης, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης των ραδιοδικτύων. Δίνεται έμφαση σε θέματα ραδιοκάλυψης, χωρητικότητας και ποιότητας υπηρεσιών
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Μ.Ε. Θεολόγου «Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιων», Β’ Έκδοση 2010, Εκδόσεις Τζιόλα. Harri Holma & Antti Toskala, “WCDMA for UMTS: HSPA Evolution and LTE,  5th Edition, 2010, John Wiley & Sons.
Τρόπος Αξιολόγησης Εργασία
Συντονιστής- Διδάσκοντας Δρ. Ιωάννης Κορίνθιος (email: yakorin@gmail.com)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort