Ασφαλης Προγραμματισμος σε C

Κωδικός MΠ03
Όνομα Ασφαλής Προγραμματισμός σε C
Εξάμηνο B’
Περιγραφή Σκοπός το μαθήματος είναι να παρουσιάσει ασφαλείς τεχνικές προγραμματισμού ειδικά σε ένα agile περιβάλλον. Η βαρύτητα του μαθήματος δεν θα εστιάζει σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, αλλά στην εξερεύνηση μεθοδολογιών και προγραμματιστικών περιβαλλόντων τα οποία είναι κατάλληλα για την δημιουργία ασφαλούς λογισμικού.   Ενδεικτικά τα θέματα που θα αναλυθούν ειναι:  
Software Product Management and the role of Product Manager
Secure software development life-cycle (agile / waterfall)
Threat modeling
Risk assessment
Security requirements
Security architecture
Secure coding standards
Security Testing  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Πηγές Πληροφόρησης
http://www.microsoft.com/security/sdl/learn/assess.aspx
http://www.microsoft.com/sdl.
http://www.cert.org/secure-coding/
https://www.owasp.org/index.php/Secure_Coding_Principles
http://www.symantec.com/connect/articles/secure-coding
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/d55zzx87(v=VS.90).aspx https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/secure-software-engineering
http://research.cs.wisc.edu/mist/includes/tutorials.html
https://training.safecode.org/  
Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτή Εξέταση – 50% του τελικού βαθμού
Εργασία –  Παρουσίαση – 50% το τελικού βαθμού.
Συντονιστής- Διδάσκοντας Παναγιώτης Κίκιρας (email: kikirasp@uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort