Ασφαλη Λειτουργικα Συστηματα

Κωδικός ΜΠ02
Όνομα Ασφαλή Λειτουργικά Συστήματα
Εξάμηνο Β΄
Περιγραφή Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια σε λειτουργικά συστήματα. Το μάθημα χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:  
Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων (εισοδος-εξοδος, χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ, διαχείριση μνήμης, λανθάνουσα μνήμη, εικονική μνήμη, συστήματα αρχείων)  
Εισαγωγή στο υπολογιστικό νέφος, στις εικονικές μηχανές και υπερεπόπτες, θέματα ασφαλείας στο υπολογιστικό νέφος, στις εικονικές μηχανές, και στους υπερεπόπτες  
Θέματα ασφαλείας στα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux, Android, iOS  
Μοντέρνα λειτουργικά συστήματα με έμφαση στην ασφάλεια  
Είδη κακόβουλων λογισμικών και κακόβουλου κώδικα
Συμμετρική και Δημοσίου κλειδιού κρυπτογράφηση
ECTS  
Βιβλιογραφία T. Jaeger, Ασφάλεια Λειτουργικού Συστήματος A. Silberschatz, P.Β. Galvin, G. Gagne, Λειτουργικά Συστήματα W. Stallings, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων
Τρόπος Αξιολόγησης Εργασία 30%, Τελική εξέταση 70%
Συντονιστής- Διδάσκοντας Νικόλαος Τζιρίτας (email: ntziri@gmail.com)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort