Αναπτυξη και Σχεδιαση Λογισμικου

Κωδικός ΜΠ01
Όνομα Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού
Εξάμηνο Β΄
Περιγραφή   Το μάθημα “Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού” έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό υψηλού επιπέδου, με βάση τη γλώσσα C. Απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν μικρή εμπειρία προγραμματισμού, στους οποίους έχει σα σκοπό να γνωρίσει τη γλώσσα C. Η γλώσσα C είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου, και ταυτόχρονα αρκετά χαμηλού, ώστε να είναι ιδανική για ανάπτυξη εφαρμογών, κυρίως συστήματος, αλλά και για διδασκαλία προγραμματισμού. Στο μάθημα διδάσκονται οι τύποι δεδομένων που υποστηρίζονται από τη γλώσσα, από βασικούς μέχρι τους πιο σύνθετους, οι εντολές της γλώσσας, έκφρασης, συνθήκης, επιλογής και επανάληψης, και αρχές δομημένου προγραμματισμού, με βρόχους, συναρτήσεις, αναδρομές και δείκτες. Στις τελευταίες διαλέξεις θα διδαχθούν και τα βασικά στοιχεία αντικειμενοστρέφειας, με βάση τη γλώσσα C++, καθώς και επιλεγμένα θέματα τεχνολογίας λογισμικού.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Δ.Καρολίδης, «Μαθαίνετε εύκολα C», αποσπάσματα συγγραμμάτων, επιστημονικές δημοσιεύσεις
Τρόπος Αξιολόγησης Το 40% των απαιτήσεων του μαθήματος καλύπτουν τέσσερεις σειρές βασικών ασκήσεων στη γλώσσα C. Πρόσθετες ασκήσεις στη C και στη C++, ως μικρό project, καλύπτουν το 30%, και η τελική εξέταση στη C το υπόλοιπο 40% (σκόπιμο άθροισμα 110). Για όσους έχουν μεγαλύτερη εμπειρία προγραμματισμού, το μικρό project και η τελική εξέταση αντικαθίστανται από μεγάλο project, το οποίο πρέπει να υλοποιείται σε ανοικτή πλατφόρμα σε γλώσσα C ή C++ και να παρουσιάζεται στο τέλος του εξαμήνου.
Συντονιστής Γεώργιος Δημητρίου (email: dimitriu@uth.gr)
Διδάσκοντες Γεώργιος Δημητρίου και συνεργάτες

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort