Αναπτυξη Ασφαλων Συστηματων

Κωδικός ΜΠ09
Όνομα Ανάπτυξη Ασφαλών Συστημάτων
Εξάμηνο Α΄
Περιγραφή Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων μελετώντας :
  (i) τις ευπάθειες του συστήματος που είναι υπό ανάπτυξη όσον αφορά στα ζητήματα ασφάλειας,
(ii) τις απειλές που προκύπτουν από την εκάστοτε ανάπτυξη ενός συστήματος  
(iii) τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να αποφύγουμε τις απειλές και να ελαχιστοποιήσουμε τις ευπάθειες του συστήματος που θέλουμε να αναπτύξουμε.
(iv) τη χρυσή τομή που αφορά την ασφάλεια του συστήματος και το κόστος του συστήματος, καθώς αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.  
(v) Συστήματα όπως τα Bitcoin και Ethereum.  
ECTS 10 ή 7,5
Βιβλιογραφία W. Stallings, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων
Τρόπος Αξιολόγησης Εργασία 30%, Τελική εξέταση 70%
Συντονιστής- Διδάσκοντας Νικόλαος Τζιρίτας (email:ntziri@gmail.com)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort