Αναλυση Ψηφιακων και Δικτυακων Μεσων

Κωδικός ΜΠ08
Όνομα Ανάλυση Ψηφιακών και Δικτυακών Μέσων
Εξάμηνο Α΄
Περιγραφή Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα μοντέρνα Ψηφιακά Δίκτυα Επικοινωνιών και επιπρόσθετα αναλύει την λειτουργία των δημοφιλέστερων Ψηφιακών Δικτυακών Μέσων με έμφαση στο Διαδίκτυο & τα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών. Η εισαγωγή στα Ψηφιακά Δίκτυα Επικοινωνιών περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες των σύγχρονων δικτύων και αναλύει τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής τους. Στο φυσικό επίπεδο αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ενσύρματης και της ασύρματης μετάδοσης. Γίνεται εισαγωγή στις έννοιες της μεταγωγής (switching) και της  πολυπλεξίας (multiplexing). Στο επίπεδο ζεύξης εξετάζονται λεπτομερώς αντιπροσωπευτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση τοπικών δικτύων και αναλύονται τα πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης με έμφαση στο Ethernet και τα Ασύρματα Δίκτυα (Wireless LANs). Στο επίπεδο δικτύου εξετάζονται θέματα σχεδίασης, δρομολόγησης, ελέγχου συμφόρησης και ποιότητας υπηρεσιών. Η ανάλυση της λειτουργίας του Διαδικτύου ξεκινά από το βασικό πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου (Internet Protocol, IP) και στη συνέχεια εξετάζει τα σημαντικότερα πρωτόκολλα δρομολόγησης καθώς και ένα αριθμό από βοηθητικά πρωτόκολλα. Στο επίπεδο μεταφοράς αναλύονται πρωτόκολλα με σύνδεση (Transmission Control Protocol, TCP) και χωρίς σύνδεση (User Datagram Protocol, UDP). Στο επίπεδο εφαρμογής αναλύονται τα http (HyperText Transfer Protocol) και DNS (Domain Name System) . H ανάλυση της λειτουργίας των δικτύων κινητών επικοινωνιών περιγράφει την συγκριτική εξέλιξη των δικτύων 2ης, 3ης και 4ης γενιάς από πλευράς υπηρεσιών, αρχιτεκτονικής και πρωτοκόλλων. Εισαγάγει την έννοια της κυψέλης (cell) και τη σημασία της στο σχεδιασμό του δικτύου. Τέλος, εξηγεί τις βασικές λειτουργίες ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών (εντοπισμός, μεταπομπή, έλεγχος ισχύος μετάδοσης, ασφάλεια κλπ).  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th Edition, by Kurose & Ross.
Μ.Ε. Θεολόγου «Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών», Β’ Έκδοση 2010, Εκδόσεις Τζιόλα.  
Τρόπος Αξιολόγησης Εργασία
Συντονιστής- Διδάσκοντας Δρ. Ιωάννης Κορίνθιος (email: yakorin@gmail.com)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort