Μοριακη Βιολογια και Γενετικη

Κωδικός ΜΒ05
Όνομα Μοριακή Βιολογία και Γενετική
Εξάμηνο Β
Περιγραφή DNA, πρωτεΐνες, Δομή και Λειτουργία πρωτεϊνών, ροή της γενετικής πληροφορίας, mRNA, εξώνια και ιντρόνια, οπερόνια. Γενετικός κώδικας, πρωτεϊνοσύνθεση. Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης. Εισαγωγή στην επιγενετική. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Κυτταρικός κύκλος, Μίτωση, Μείωση, Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου, απόπτωση. Χρωμοσώματα, καρυότυπος, νουκλεοσώματα. Βλάβη και επιδιόρθωση του DNA, Μηχανισμοί επιδιορθωσης. Γονιδιακή αποσιώπηση μέσω μικρών RNA (miRNA). Δομή και λειτουργία μεμβρανών, διαμεμβρανική μεταφορά πρωτεϊνών. Κυτταρική επικοινωνία σηματοδότηση. Πυρηνικοί υποδοχείς. Γενετική. Αρχές της Μεντελικής κληρονομικότητας, (φυλοσύνδετη, επίσταση, γονιδιακές αλληλεπιδράσεις, χρωμοσωμικές ανωμαλίες), μη Μεντελική κληρονομικότητα. Πολυγονιδιακή και παραγοντική κληρονομικότητα. Σύνδεση γονιδίων, Γενετικοί χάρτες. Κοινά πολυπαραγοντικά νοσήματα, εξατομικευμένη ιατρική, Εξέλιξη. Φυσική επιλογή – προσαρμογή. Ποικιλότητα ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων, Πληθυσμιακή δομή, Πληθυσμιακή Γενετική (Θεώρηµα Hardy-Weinberg). Βιολογικες βάσεις δεδομένων: PubMed, Genebank, Uniprot, PDB, PFAM, SCOPE, CATH, PROSITE. Γονιδιωματική, Πρόγραμμα χαρτογράφησης του γονιδιώματος του ανθρώπου, Δομική, Λειτουργική και Συγκριτική Γονιδιωματική, Μεταγραφωματική και άλλοι κλάδοι των “omics, Φαρμακογενετική και Φαρμακογονιδιωματική, Πρόγραμμα Γονιδιωματικής του Καρκίνου. Παρουσίαση εργασιών.
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Βασικές Αρχές Μοριακής Βιολογίας, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Burton E. Tropp, Έτος Έκδοσης: 2015, ISBN: 978-618-5135-01-0
Βασικές Αρχές Γενετικής, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, W. S. Klug, M. R. Cummings, C. A. Spencer και M. A. Palla, Έτος Έκδοσης: 2015, ISBN: 978-618-5135-03-4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Βασιλική Αλεπόρου-Μαρίνου, Βιολόγος, Αλέξανδρος Αργυροκαστρίτης, Αικατερίνη Κομητοπούλου, Περικλής Πιαλόγλου,. Βασιλική Σγουρίτσα.
Genes VIII,Benjamin Lewin, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Έτος Έκδοσης: 2004, ISBN: 960-88412-0-8
Το Κύτταρο: Μια Μοριακή Προσέγγιση, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Geoffrey M. Cooper – Robert E. Hausman, Έτος Έκδοσης: 2018, ISBN: 978-618-5135-08-9    
Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτή εξέταση ΚΑΙ παρουσίαση εργασίας
Συντονιστής Μπράλιου Γεωργία (email: gbraliou@dib.uth.gr)
Διδάσκοντες Γεωργία Μπράλιου,  Αλέξανδρος Γεωργακίλας,  Άρτεμις Χατζηγεωργίου,   Κοντού Παναγιώτα, Μπάγκος Παντελής

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort