Μοντελοποιηση Βιοιατρικων Συστηματων και Συστηματα Ελεγχου

Κωδικός ΜΒ07
Όνομα Μοντελοποίηση Βιοϊατρικών Συστημάτων και Συστήματα Ελέγχου
Εξάμηνο Β
Περιγραφή Εισαγωγή στα ΣΑΕ, Γραμμικά Συστήματα. Βασικά Σήματα, Μετασχηματισμός Laplace. Μοντέλα Συστημάτων, Δομικά Διαγράμματα, Διαγράμματα Ροής Σημάτων. Συμπεριφορά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση. Μοντελοποίηση Βιολογικών Συστημάτων. Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων. Εισαγωγή στη Μορφοκλασματική Γεωμετρία. Θεωρία του Χάους. Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική. Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής στη Βιοϊατρική. Εισαγωγή στα Κυψελοειδή Αυτόματα.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Γ. Φούρλας, Εφαρμοσμένος Έλεγχος: Αρχές, Ανάλυση & Ανάπτυξη με Matlab, Simulink&LabVIEW, Τζιόλα, 2017.
RC. Dorf και R.H. Bishop, Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Τζιόλα, 13η έκδοση 2017 (Μεταφρασμένο).
J.J. DiStefano, A.R. Stubberud, I.J. Williams, Ivan J., Θεωρία και Προβλήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Αναλογικών και Ψηφιακών Συστημάτων,Τζιόλα,  2000 (Μεταφρασμένο).
Αν. Μπούντης, Ο Θαυμαστός Κόσμος των Fractal, LeaderBooks, Αθήνα, 2004
PerBak, Πως Λειτουργεί η Φύση: Η Επιστήμη της Αυτοοργανούμενης Κρισιμότητας, Κάτοπτρο, Αθήνα, 2008
H.T.Nguyen, C.L., Walker, and E.A. Walker,A First Course in Fuzzy Logic, CRC press, 2018
H.T. Nguyen, N.R. Prasad, E.A. Walker, C.L. Walker,A First Course in Fuzzy and Neural Control, Chapman and Hall/CRC, 2002
S. Wolfram. A New Kind of Science. Vol. 5. Champaign, IL: Wolfram media, 2002.  
Τρόπος Αξιολόγησης Εξέταση Ιουνίου 1η ενότητα          Θεωρία ΣΑΕ, 40% (γραπτή εξέταση)2η ενότητα          Μοντελοποίηση Συστημάτων 20% (εργασία)3η ενότητα          Μορφοκλασματική Γεωμετρία και Θεωρία του Χάους 20% (εργασία)4η ενότητα          Ασαφής Λογική 20% (εργασία)           Εξέταση Σεπτεμβρίου Γραπτή Τελική εξέταση, 100%  
Συντονιστής Χαρίλαος Σανδαλίδης (email: sandalidis@dib.uth.gr)
Διδάσκοντες Χαρίλαος Σανδαλίδης, Κωνσταντίνος Δελήμπασης, Βασίλειος Δρακόπουλος,Δημήτριος Ιακωβίδης, Αθανάσιος Κακαρούντας

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort