Μεθοδολογια της Ερευνας

Κωδικός ΜΒ08
Όνομα Μεθοδολογία της Έρευνας
Εξάμηνο Β
Περιγραφή Επιστήμες, Επιστημονικός κλάδος και επιστημονική έρευνα. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης. Κοινωνικές Επιστήμες. Ποιοτικές μελέτες. Δεοντoλογία και ηθική. Πως γράφονται, αξιολογούνται και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας στον επιστημονικό τύπο. Είδη άρθρων. Το σύστημα peer-review και παραλλαγές του. Επιστημονική δεοντολογία και ηθική. Λογοκλοπή, επιστημονική απάτη. Τύποι δεδομένων. Στατιστική. Βασικοί τύποι μελετών στη βιοϊατρική έρευνα. Το bias στην επιστημονική έρευνα. Το p-value και οι περιορισμοί του. Η μετα-ανάλυση και η μεθοδολογία της ερευνητικής σύνθεσης  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Λαγουμιντζής, Γ., Βλαχόπουλος, Γ., Κουτσογιάννης, Κ., 2015. Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5356
Χαλικιάς, Μ., Λάλου, Π., Μανωλέσου, Α. 2015. Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5075Κουρούκλης, Σ., Πετρόπουλος, Κ., Πιπερίγκου, Β., 2015. Θέματα παραμετρικής στατιστικής συμπερασματολογίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5687
Wager, E., Godlee, F., & Jefferson, T. (2002). How to survive peer review (pp. 13-9). London: BMJ books. https://www.bmj.com/sites/default/files/attachments/resources/2011/07/wager.pdf    
Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτές εξετάσεις + Εργασία (50/50)
Συντονιστής Παντελής Μπάγκος (email: pbagos@compgen.org)
Διδάσκοντες Παντελής Μπάγκος, Παναγιώτα Κοντού, Γεώργιος Νικολόπουλος, Θεόδωρος Λύτρας, Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου Κόλλια, Θεοδώρα Παπαδοπούλου

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort