Ψηφιακη Ασφαλεια και Ιδιωτικοτητα

Κωδικός ΜΒ03
Όνομα Ψηφιακή Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
Εξάμηνο Χειμερινό
Περιγραφή Εισαγωγή στην ασφάλεια, βασικοί ορισμοί, συνηθισμένες απειλές στην ασφάλεια, ειδικές απαιτήσεις για δικτυακά περιβάλλοντα. Προσεγγίσεις στη επίτευξη ασφάλειας. Μηχανισμοί προστασίας, διακρίβωση ταυτότητας, έλεγχος προσπέλασης, τεχνικές διασφάλισης. Προστασία υπολογιστικών πόρων στο διαδίκτυο.  Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και τη διαχείριση κλειδιών. Ασφάλεια χρηστών στο διαδίκτυο. Μελέτη σύγχρονων τεχνολογιών ιδιωτικότητας. Δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων, με την μικρότερη δυνατή απώλεια ιδιωτικότητας. Βασικές έννοιες k-anonymity, l-diversity, differential privacy,  generalization, suppression, anatomization, permutation, information metrics και iloss. Ασφαλές υπολογίζειν και ομομορφική κρυπτογραφία. Αλγόριθμοι RSA και Paillier και σχετικές εφαρμογές. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικότητας, Ευρωπαική και ελληνική νομοθεσία, Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ψηφιακή παρουσία και ψηφιακή ασφάλεια. Προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικός κυβερνοχώρος. Ηθική και Δεοντολογία. Μαθητές και κυβερνοχώρος, κυβερνοεκφοβισμός. Γονικός έλεγχος. Εθισμός και ποιότητα πληροφορίας.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Chen, Bee-Chung & Kifer, Daniel & LeFevre, Kristen & Machanavajjhala, Ashwin. (2009). Privacy-Preserving Data Publishing. Foundations and Trends in Databases. 2. 1-167. 10.1561/1900000008.  
Stallings, William, et al. Computer security: principles and practice. Upper Saddle River (NJ: Pearson Education, 2012.  
Von Solms, Rossouw, and Johan Van Niekerk. “From information security to cyber security.” computers & security 38 (2013): 97-102.  
Τρόπος Αξιολόγησης Μικτός (εργασίες και γραπτές εξετάσεις)
Συντονιστής Γεώργιος Σπαθούλας (gspathoulas@ut
Διδάσκοντες Γεώργιος Σπαθούλας Παπαδοπούλου Θεοδώρα

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort