Συστηματα Βιο-αισθητηρων

Κωδικός ΜΒ18
Όνομα Συστήματα Βιο-αισθητήρων
Εξάμηνο A
Περιγραφή Το μάθημα “Συστήματα Βιο-Αισθητήρων” περιλαμβάνει 4 βασικές Θεματικές Ενότητες: 1) Μεθοδολογία Μετρήσεων, 2) Είδη αισθητήρων και τεχνολογία αισθητήρων, 3) Βιο-αισθητήρες και αρχές λειτουργία τους, 4) Συστήματα Βιο-αισθητήρων. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στην τεχνολογία και τις αρχές των αισθητήρων και να αποκτήσει εξειδίκευση στους βιο-αισθητήρες. Μέσω της μελέτης των βιο-αισθητήρων, από την οπτική της εφαρμογής τους, ο φοιτητής αποκτά την επιθυμητή γνώση για την ενασχόλησή του στο πεδίο των αισθητήρων και συγκεκριμένα για εφαρμογές που απαιτείται η χρήση βιο-αισθητήρων.
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Καλοβρέκτης Κ., Κατέβας Ν., « ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ», Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 3η έκδοση, 2018
Κίντζιος Σ., « Νανοβιοτεχνολογία και βιοαισθητήρες»,  Embryo Publications, 2017.
Τρόπος Αξιολόγησης  
Συντονιστής Αθανάσιος Κακαρούντας (email: kakarountas@dib.uth.gr)
Διδάσκοντες Αθανάσιος Κακαρούντας, Γεωργία Μπράλιου

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort