Επεξεργασια και Αναλυση Βιοιατρικων Εικονων

Κωδικός ΜΒ10
Όνομα Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
Εξάμηνο Α
Περιγραφή Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνων. Συνέλιξη και επεξεργασία εικόνων, Μορφολογικά φίλτρα, Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, Θεωρία χρώματος και χρωματικοί χώροι, Επεξεργασία έγχρωμων εικόνων, Ανάλυση έγχρωμων εικόνων, Ανάλυση υφής και σχήματος, Τμηματοποίηση εικόνων, Αναγνώριση προτύπων σε εικόνες, Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, Βαθιές αρχιτεκτονικές τεχνητών νευρωνικών δικτύων, Σύγχρονα θέματα και εφαρμογές επεξεργασίας και ανάλυσης βιοϊατρικών εικόνων
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Ν. Παπαμάρκος, Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας, Εκδόσεις Κρίκος, 2018 R.C. Gonzalez, R. Woods, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Επιμέλεια: Στέφανος Κόλλιας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2018 Ι. Πήτας, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, 2001
Τρόπος Αξιολόγησης Εξετάσεις και εργασίες
Συντονιστής Δημήτριος Ιακωβίδης (email: diakovidis@dib.uth.gr)
Διδάσκοντες Δ. Ιακωβίδης, Κ. Δελήμπασης