ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 3527 -21/8/2018)

Μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εδώ, ο οποίος εγκρίθηκε κατά την 13η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών στις 4/12/2014.