Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη

Κωδικός TΠΕ 09
Όνομα Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη
Εξάμηνο Β’
Περιγραφή Τι είναι μάθηση. Συσχέτιση με τη διδασκαλία. Βασικές αρχές θεωριών μάθησης. Συμπεριφορισμός. Αρχές μάθησης του Συμπεριφορισμού-Προγραμματισμένη Διδασκαλία. Το Μοντέλο του Διδακτικού Σχεδιασμού. Γνωστικές Θεωρίες. Μηχανισμός εσωτερίκευσης. Ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης. Ανακαλυπτική μάθηση. Κοινωνικές θεωρίες μάθησης. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. Κοινωνικογνωστική θεωρία μάθησης. Κοινωνικός και γνωστικός Οικοδομισμός, Εποικοδομισμός. Νοηματική-προσληπτική μάθηση.  Η Θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας. Μαθησιακά περιβάλλοντα με υπολογιστές. Θεωρία ερμηνευτικών-νοητικών κατασκευών. Ανθρωπιστικές θεωρίες μάθησης. Θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Κύριοι εκπρόσωποι όλων των θεωριών μάθησης. Εφαρμογές των παραπάνω στην εκπαιδευτική πράξη.
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία
Βοσνιάδου, Σ. (2001). Εισαγωγή στη ψυχολογία: βιολογικές, αναπτυξιακές και συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις-γνωστική ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.

Δημητριάδης, Σ. (2015). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3397

Καλοβρέκτης, Κ., Κοντού, Π., Ψυχάρης, Σ. & Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Ε.-Ά. (2020). Οι ΤΠΕ στις Επιστήμες της Αγωγής: Σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.

Κολιάδης, Εμμ. (2007). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Γνωστικές Θεωρίες. Αθήνα: αυτοέκδοση.

Κουλαουζίδης, Γ. (2014). Η διεργασία της μάθησης στους ενηλίκους: μια επισκόπηση των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Ματσαγγούρας, Η. (2007). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, τόμος 2. Αθήνα: Gutenberg.

Παπαδάτου, Δ., & Μπελλάλη, Θ. (2008). Βασικές γνώσεις ψυχολογίας για επαγγελματίες υγείας. Αθήνα: Κριτική.

Φύκαρης, Ι. (2016). «H εφαρμοστική δυναμική των θεωριών μάθησης στη διδακτική διαδικασία». Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 9(2), 99-128. doi: https://doi.org/10.12681/jret.9223 

Alfredo, A. (2016). LS Vygotsky in the 21st century. Psychology in Russia: State of the art, 9(4).

Bruner, J. (1960). The process of Education. Cambridge: Harvard University press.

Gagné, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1988). Principles of instructional design. Fort Worth: Holt, Rinehart, and Winston.

Lave, J., Wenger, E., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation (Vol. 521423740). Cambridge: Cambridge university press.

Mezirow, J. (1993). A transformation theory of adult learning. In Adult Education Research Annual Conference Proceedings (pp. 141-146).

Skinner, B. F. (1968). The Technology of Teaching. New York: Appleton-Century-Crofts.

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/226/1/00_master%20document_StamelosVasilopoulosKavasakalis_Final.pdf
Τρόπος Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Συντονιστής Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια
Διδάσκοντες Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort