Μεθοδολογια της Εκπαιδευτικης Ερευνας

Κωδικός ΤΠΕ12
Όνομα Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας
Εξάμηνο Α΄
Περιγραφή Στο μάθημα αυτό σκοπός είναι να εισαχθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές στις βασικές έννοιες της μεθοδολογίας της έρευνας, ώστε να μπορούν να διεξάγουν ερευνητικές μελέτες. Με λίγα λόγια σκοπός είναι η εξοικείωσή τους με τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας από την αρχική επιλογή του θέματος και το λόγο που αυτό επελέγη έως τη συγγραφή της έρευνας. Επιχειρείται θεωρητική μελέτη και πρακτική προσέγγιση των βασικών μεθόδων έρευνας στο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, γίνεται λόγος για το σχεδιασμό της έρευνας, τα ζητήματα δεοντολογίας, την επιλογή θέματος, τη βιβλιογραφική επισκόπηση, τις μεθόδους συλλογής ερευνητικών δεδομένων, τις βασικές τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, τη μελέτη περίπτωσης, την κοινωνικά θεμελιωμένη θεωρία, την εμπειρική έρευνα, την εθνογραφία, την έρευνα δράσης, τα ερωτηματολόγια, τις συνεντεύξεις, την ανάλυση των δεδομένων, τη συγγραφή της έρευνας, την τριγωνοποίηση και τον αναστοχασμό αναφορικά με τα δεδομένα και τα ευρήματα.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία Cohen, L. Manion, L. & Morison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα. Μεταίχμιο.
Νόβα-Καλτσούνη, Χρ. (2006). Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Gutenberg.
Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.
Mertens, D. M. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. Αθήνα. Μεταίχμιο.
Johnson, B., & Christensen, L. (2007). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. Sage Publications.
Krathwohl, D.R. (2009). Methods of Educational and Social Science Research: the Logic of Methods. Wavelamd Press.
Σαραφίδου, Γ.-Ό. (2011). Συνάρθρωση Ποσοτικών και Ποιοτικών Προσεγγίσεων: η εμπειρική έρευνα. Αθήνα: Gutenberg.
Φίλιας, Β. (1998). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. Αθήνα: Gutenberg.
Σχετικά άρθρα (.pdf)  
Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
ΣυντονιστήςΔιδάσκουσα Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη (email: frini@dib.uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort