Ειδικα θεματα Νευροψυχολογιας και Εφαρμογες στην Εκπαιδευτικη Διαδικασια

Κωδικός ΤΠΕ16
Όνομα Ειδικά θέματα Νευροψυχολογίας και Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Εξάμηνο Α’
Περιγραφή Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διασύνδεση της εγκεφαλικής δραστηριότητας με την εκπαιδευτική πρακτική και διαδικασία.
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει:
Τα νευροαναπτυξιακά στάδια του παιδιού.
Τα βασικά μοντέλα μάθησης.
Την ανάπτυξη της οπτικής και ακουστικής οδού απόκτησης της γνώσης.
τη συμβολή των μετωπιαίων και προμετωπιαίων λοβών στη μάθηση.
Την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογισμού μέσω της νευροψυχολογικής εκπαίδευσης.
Την ανάλυση του ρόλου της αναλογίας στη μάθηση μέσω της ανάπτυξης των νευρωνικών δικτύων με στόχο την αύξηση της μάθησης και της απομνημόνευσης.
Ερευνητικά δεδομένα από ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές αξιολόγησης της επανεκπαίδευσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας.  
ECTS 7,5
Βιβλιογραφία  
Τρόπος Αξιολόγησης Εργαστηριακή άσκηση: 50%
Τελική Εξέταση:50%
ΣυντονιστήςΔιδάσκοντας Νικόλαος Ζυγούρης ( email: nzygouris@uth.gr)

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort