ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ