ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ