ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ παρατείνεται έως Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019.