Η προγραμματισμένη διάλεξη για το μάθημα “Συστήματα Βιοαισθητήρων” δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί στην επόμενη διάλεξη.