ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜ. 2018-2019