Το μάθημα «Σημασιολογική Αναπαράσταση σε Βιοϊατρικά Δεδομένα»
ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15-10-2020.