Μη κατηγοριοποιημένο

Ετήσιο τεχνικό σεμινάριο Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών, “Cisco Certified Network Associate (CCNA), με κωδικό: 200 – 301″

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Cisco Certified Network Associate (CCNA) 200-301» και απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι επτά (7) μήνες αντιστοιχώντας σε 180 ώρες (120 διδακτικές ώρες και 60 ώρες επίβλεψη-διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων-πρακτική άσκηση). Το Cisco Certified Network Associate (CCNA) 200-301 είναι ένα προχωρημένο πρόγραμμα που καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με…

0
Read More